Kappen van bomen

Het kappen van bomen is in Vlaanderen gevat door diverse wetgeving. Alles hangt af van de locatie van de boom in kwestie.

Staat de boom in de tuin bij uw woning?

Dan moet u een omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur aanvragen als de boom op een hoogte van 1 meter een omtrek van minimaal 30 cm heeft.

Dien uw aanvraag in via het Omgevingsloket Vlaanderen of neem contact op met de dienst omgeving om u te begeleiden bij deze aanvraag. Uw aanvraag moet een duidelijke motivering bevatten waarom u de boom of bomen wenst te kappen, een inplantingsplan met aanduiding van de boom/bomen, alsook foto’s en de vermelding hoeveel en welk type bomen u zal heraanplanten.

 

Staat de boom niet in de tuin bij uw vergunde woning, stelt u eerst de vraag of de boom of bomen in een bos of buiten een bos gelegen zijn.

 Wat is een bos?

 

 • Als de boom zich bevindt in een bos, gelden de regels van het Bosdecreet.
  Als na het kappen van de bomen het bos een bos blijft, is er een kapmachtiging vereist van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Bosbeheer

 

 • Als het bos volledig verdwijnt (ontbossing) geldt een specifieke regeling inzake ontbossen en de compensatieplicht. Deze regelgeving over het kappen van bomen geldt ook in woongebieden en industriegebieden!

  Ontbossen

 

 • Als de boom zich niet bevindt in een bos, gelden voor de volgende locaties de regels van het Natuurdecreet:

  - in gebieden met de ruimtelijke bestemming groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebied, agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang, agrarisch gebied met bijzondere waarde of landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
  - in gebieden aangewezen als Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), Ramsargebied, speciale beschermingszone (SBZ) en beschermde duingebieden.

  Omgevingsvergunning wijziging vegetatie

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten