Bomen, hagen, kunstgras, ontbossen

Aanplantingen in de tuin (hagen, bomen, struiken, ...) zijn niet-vergunningsplichtig. De minimale afstand van bomen en hagen tot de perceelsgrens en hun hoogte is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (artikel 3.133 en 3.134) en behoort niet tot de bevoegdheid van het departement Omgeving. 

Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht.

Kunstgras is vergunningsplichtig. Voor meer informatie zie Kleine werken - Verhardingen.

Vellen van hoogstammige bomen (een boom met aan de grond een stamomtrek van 30 centimeter of meer) is volgens de gemeentelijke bouwverordening met betrekking tot beplanting vergunningsplichtig. U kunt de bouwverordening hier nalezen of u kan verdere informatie online opvragen.

Een vergunningsaanvraag moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren. 

Algemene regels over vrijstelling en melding

Vrijstelling

De vrijstelling is voor het vellen van bomen vanwege de gemeentelijke bouwverordening met betrekking tot beplanting maar zeer beperkt van toepassing. U kunt de bouwverordening [hyperlink] hier (link naar verordening) nalezen of u kan verdere informatie [hyperlink] opvragen (link naar contactformulier) bij de afdeling omgeving.

De vrijstelling is voor ontbossing niet van toepassing.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen mogelijkheden tot het melden van werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u voor vergunningsplichtige ingrepen een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Het vellen van bomen is vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.