Klachten

Als u gelooft dat u fout behandeld bent geweest door één van onze diensten en u krijgt het probleem niet opgelost, dan kan u een klacht indienen. In het klachtenreglement staat beschreven wanneer iets een klacht is, de manier waarop deze kan worden ingediend en de procedure die moet worden gevolgd om de klacht te behandelen.

Maak gebruik van het klachtenformulier om uw klacht te formuleren.

Klachtenformulier