Leveringen en verhuizingen

START HIER UW AANVRAAG

Met “leveringen” wordt het laden en lossen van goederen bedoeld, terwijl “verhuizingen” het verplaatsen van een huishouden of inboedel van het ene naar het andere onroerend goed behelst. In beide gevallen gebeurt dit met een voertuig dat stilstaat op de openbare weg.

! Kies bij uw aanvraag de optie 'verhuis/levering op parkeerplaats' als u goederen levert of verhuist en daarbij een parkeerplaats inneemt !

Voorwaarden

Leveringen en verhuizingen dienen te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de wegcode.

Leveringen en verhuizingen mogen gebeuren zonder dat er een vergunning moet aangevraagd worden. HIEROP BESTAAT EEN UITZONDERING, namelijk wanneer voor een verhuizing een parkeerplaats wordt ingenomen. In dit geval moet wel een vergunning worden aangevraagd.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Gratis, uitgezonderd in betalende zones (melden bij parkeershop Kruindersweg 7, 089 69 03 66, maasmechelen@apcoa.be, www.apcoa.be)

START HIER UW AANVRAAG

! Kies de optie 'verhuis/levering op parkeerplaats' als u goederen levert of verhuist en daarbij een parkeerplaats inneemt !