Links waarnaar wordt verwezen in het aanvraagformulier

Geluidsnormen

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

Schenken van alcoholhoudende dranken

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/folder_jongeren_en_alcohol_nl_2015.pdf

Vuurwerk

Artikel 14 uit de GAS-verordening bepaalt over vuurwerk het volgende: 
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te
vuren of wensballonnen op te laten.
In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de
toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode
vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De
gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming.
De persoon die toelating verkreeg cfr. het voorgaande, is ertoe gehouden de restanten van het
gebruikte materiaal op te ruimen zonder verwijl onmiddellijk na de aanwending ervan.

Wetgeving drankverpakking 2020

https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal

Aankondigingsborden – flyers

Artikel 10 van het geldende politiereglement bepaalt hierover:
Indien affiches of advertenties worden gebruikt om het evenement bekend te maken, moet de
organisator duidelijk vermeld worden.
Op de affiches of advertenties moet de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. De
organisator dient zich in orde te stellen met de eventueel verschuldigde zegeltaksen.
De affiches moeten op de daartoe bestemde plaatsen of op privé domein opgehangen worden.
De organisator is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de affiches na afloop van het
evenement verwijderd worden binnen de termijn van 10 dagen. Bij het in gebreke blijven,
worden deze op kosten van de organisator opgeruimd door de gemeentelijke diensten.

Vrijwillige security evenementen

https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/bewakingsagent/organisatie/vrijwilligersregime

Bijkomend

Wat betreft advies politionele diensten over de inzet vrijwillige security:

1-250 bezoekers Geen inzet verplicht
250-500 bezoekers Eigen toezicht mag bestaande uit minimum 3 personen waarvan 1 postoverste
+500 bezoekers Inzet security/bewakingsmaatschappij verplicht bestaande uit minimum 3 personen

Opgelet!
Voor elke bijkomende 250 bezoekers dient er 1 bewakingsagent extra voorzien te worden,
bv. 750 bezoekers zijn er minstens 4 bewakingsagenten nodig, 1000 bezoekers minstens 5 bewakingsagenten.

Gemeentelijke uitleendienst (GUL)

Meer info over de gemeentelijke uitleendienst via https://www.maasmechelen.be/Gemeentelijke_uitleendienst