LOKAAL CLIËNTOVERLEG - LCO

Als u voor hetzelfde probleem bij verschillende hulpverleners komt, of er komen meerdere hulpverleners bij u aan huis voor uiteenlopende problemen, dan is het soms goed dat zij - samen met u - overleggen om de geboden hulp beter op elkaar en op uw situatie af te stemmen.

Het lokaal cliëntoverleg:

  • brengt alle betrokken hulpverleners samen
  • stemt de hulpverlening beter af op uw situatie
  • houdt rekening met uw inbreng en uw mening
  • legt afspraken vast.

U kunt deelnemen aan de bespreking indien u dit wenst en krijgt hiervoor de nodige begeleiding en ondersteuning.