Lokaal cliëntoverleg - LCO

Als u voor hetzelfde probleem bij verschillende hulpverleners komt, of er komen meerdere hulpverleners bij u aan huis voor uiteenlopende problemen, dan is het soms goed dat zij - samen met u - overleggen om de geboden hulp beter op elkaar en op uw situatie af te stemmen.

Het lokaal cliëntoverleg:

  • brengt alle betrokken hulpverleners samen
  • stemt de hulpverlening beter af op uw situatie
  • houdt rekening met uw inbreng en uw mening
  • legt afspraken vast.

U kunt deelnemen aan de bespreking indien u dit wenst en krijgt hiervoor de nodige begeleiding en ondersteuning.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten