Maasmechelen vergroent

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om Maasmechelen verder te vergroenen:

  • bij de heraanleg van stoepen worden grote delen van de bermen vergroend
  • na de kap en daaropvolgende heraanplant van bomen in de lanen van de Tuinwijk worden de bermen vergroend
  • meer kenmerkende tamme kastanje aanplanten in de Tuinwijk
  • integratie van wilde natuur - 'rewilding' - door aanleg van bloemenweides, extensief grasland, houtkanten
  • de Maasmechelse begraafplaatsen worden heraangelegd en vergroend.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten