Maasmechelen vergroent

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om Maasmechelen verder te vergroenen:

  • bij de heraanleg van stoepen worden grote delen van de bermen vergroend
  • na de kap en daaropvolgende heraanplant van bomen in de lanen van de Tuinwijk worden de bermen vergroend
  • meer kenmerkende tamme kastanje aanplanten in de Tuinwijk
  • integratie van wilde natuur - 'rewilding' - door aanleg van bloemenweides, extensief grasland, houtkanten
  • de Maasmechelse begraafplaatsen worden heraangelegd en vergroend
  • Na de Dokter Haubenlaan werd ook het gemeenteplein volledig vernieuwd. Het binnenplein werd onthard en vergroend met een kleurrijke mix van bomen en planten uit eigen streek (berken, margrieten, boerenwormkruid, duizendblad, havikskruid, braambessen, varens,…).
    Op het binnenplein werd een wadi voorzien. Deze ‘kuil’ vult zich bij overvloedige regenval met hemelwater dat nadien langzaam infiltreert in de bodem. Centraal op het plein werd een kleurrijke mix van veldbloemen ingezaaid. In de toekomst voorzien we hier een vrolijke waterpartij.

    Grote maaskeien en boombanken (volgen later) zorgen er tenslotte voor dat het gemeenteplein een blauwgroene rust- en belevingsplek wordt in Maasmechelen.