Maasmechelen vergroent

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om Maasmechelen verder te vergroenen:

  • bij de heraanleg van stoepen worden grote delen van de bermen vergroend
  • na de kap en daaropvolgende heraanplant van bomen in de lanen van de Tuinwijk worden de bermen vergroend
  • meer kenmerkende tamme kastanje aanplanten in de Tuinwijk
  • integratie van wilde natuur - 'rewilding' - door aanleg van bloemenweides, extensief grasland, houtkanten
  • de Maasmechelse begraafplaatsen worden heraangelegd en vergroend.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text