Maasmechelen vergroent

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om Maasmechelen verder te vergroenen:

  • bij de heraanleg van stoepen worden grote delen van de bermen vergroend
  • na de kap en daaropvolgende heraanplant van bomen in de lanen van de Tuinwijk worden de bermen vergroend
  • meer kenmerkende tamme kastanje aanplanten in de Tuinwijk
  • integratie van wilde natuur - 'rewilding' - door aanleg van bloemenweides, extensief grasland, houtkanten
  • de Maasmechelse begraafplaatsen worden heraangelegd en vergroend.