Melding of vergunningsaanvraag evenement

VAN TOEPASSING M.I.V. 1 JULI 2021

Vraag hier uw evenement online aan

Bepaalde evenementen op het grondgebied van Maasmechelen zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke melding of vergunningplicht zoals vastgelegd in het politiereglement betreffende de melding of vergunningaanvraag van openbare evenementen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private evenementen. Deze laatste vallen niet onder het politiereglement en dienen daarom niet aangevraagd te worden.

Een buurtfeest in uw straat en hiervoor de straat laten afsluiten? Een fuif organiseren? Een wielerwedstrijd? Voor dergelijke aanvragen/meldingen van evenementen werkt het Lokaal Bestuur van Maasmechelen met het Smart City platform EagleBe, een efficiënte, interactieve en gebruiksvriendelijke tool om een evenement aan te vragen.

Voordelen

  • Uw aanvraag indienen kan altijd en overal (pc, tablet, smartphone).
  • U kan een eerdere aanvraag kopiëren en aanpassen om deze opnieuw in te dienen.
  • Eenvoudige opvolging van de status van uw dossier.
  • U ziet meteen of er al andere activiteiten op het openbaar domein zijn ingepland waarmee u rekening moet houden.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, maakt u een account aan op EagleBe.

Dit nieuwe digitaal platform vervangt het vroegere evenementenformulier. Schriftelijke aanvragen zijn bijgevolg niet meer mogelijk.

Wanneer uw aanvraag indienen?

  • Klein middelgroot evenement: minimum 6 weken op voorhand.
  • Groot evenement (+2000): minimum drie maanden op voorhand.

Aanvragen die deze termijn niet respecteren kunnen niet worden ingediend. Na de goedkeuring door de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen ontvangt u de vergunning in uw mailbox.

Hulp nodig?

Bij de dienst evenementen kan u als organisator terecht met al uw vragen.
We helpen u ook graag bij het invullen van het evenementenformulier.

Links waarnaar wordt verwezen in het aanvraagformulier

Geluidsnormen

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

Schenken van alcoholhoudende dranken

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/folder_jongeren_en_alcohol_nl_2015.pdf

Vuurwerk

Artikel 14 uit de GAS-verordening bepaalt over vuurwerk het volgende: 
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te
vuren of wensballonnen op te laten.
In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de
toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode
vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De
gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming.
De persoon die toelating verkreeg cfr. het voorgaande, is ertoe gehouden de restanten van het
gebruikte materiaal op te ruimen zonder verwijl onmiddellijk na de aanwending ervan.

Wetgeving drankverpakking 2020

https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal

Aankondigingsborden – flyers

Artikel 10 van het geldende politiereglement bepaalt hierover:
Indien affiches of advertenties worden gebruikt om het evenement bekend te maken, moet de
organisator duidelijk vermeld worden.
Op de affiches of advertenties moet de verantwoordelijke uitgever vermeld worden. De
organisator dient zich in orde te stellen met de eventueel verschuldigde zegeltaksen.
De affiches moeten op de daartoe bestemde plaatsen of op privé domein opgehangen worden.
De organisator is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de affiches na afloop van het
evenement verwijderd worden binnen de termijn van 10 dagen. Bij het in gebreke blijven,
worden deze op kosten van de organisator opgeruimd door de gemeentelijke diensten.

Vrijwillige security evenementen

https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/bewakingsagent/organisatie/vrijwilligersregime

Bijkomend

Wat betreft advies politionele diensten over de inzet vrijwillige security:

1-250 bezoekers Geen inzet verplicht
250-500 bezoekers Eigen toezicht mag bestaande uit minimum 3 personen waarvan 1 postoverste
+500 bezoekers Inzet security/bewakingsmaatschappij verplicht bestaande uit minimum 3 personen

Opgelet!
Voor elke bijkomende 250 bezoekers dient er 1 bewakingsagent extra voorzien te worden,
bv. 750 bezoekers zijn er minstens 4 bewakingsagenten nodig, 1000 bezoekers minstens 5 bewakingsagenten.

Gemeentelijke uitleendienst (GUL)

Meer info over de gemeentelijke uitleendienst via https://www.maasmechelen.be/Gemeentelijke_uitleendienst