Melding van aanwezigheid van Europese seizoenarbeiders

Wanneer een EU-burger voor een kort verblijf (minder dan 3 maanden) naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een ‘melding van aanwezigheid’ nodig. Dienst burgerzaken maakt hiervoor het document 'bijlage 3ter' op.

Dit document heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op. Vanaf die datum hebben EU-burgers een recht op verblijf van maximaal 90 dagen.

De referentiepersoon van het adres waar de seizoenarbeider wilt verblijven, moet aanwezig zijn bij de aanmelding.

Procedure

  • De seizoenarbeider maakt een afspraak voor het opmaken en ondertekenen van de bijlage 3ter.
  • De referentiepersoon van het adres dat wordt vermeld op de ‘melding van aanwezigheid’ dient aanwezig te zijn bij deze afspraak.
  • Indien de seizoenarbeider nog niet over een zogenaamd bisnummer, kruispuntbanknummer of identificatienummer beschikt, wordt dit aangevraagd door dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Alle relevante documenten, bijvoorbeeld arbeidscontract
  • Indien van toepassing: limosa-attest. Of u hiervoor in aanmerking komt, vindt u op de website van socialsecurity.be
  • Eventueel identificatienummer of bisnummer. Indien u dit nog niet heeft, kan dit ook door de gemeente aangevraagd worden.

Einde verblijf

Belangrijk! Meld steeds het vertrek van de EU-burger.