Nutswerken

START HIER UW AANVRAAG

Werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen (installaties dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, stroom, water, telecommunicatie,…).

! Let op, indien uw nutswerken een omleiding van het verkeer vereisen kiest u voor de optie “nutswerken met omleiding”, in alle andere gevallen kiest u voor “nutswerken”!

Voorwaarden

De werken dienen zelf ingegeven te worden in GIPOD. De signalisatieplannen en melding der werken moeten voorgelegd worden aan de gemeentelijke administratie.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Gratis

START HIER UW AANVRAAG

! Let op, indien uw nutswerken een omleiding van het verkeer vereisen kiest u voor de optie “nutswerken met omleiding”, in alle andere gevallen kiest u voor “nutswerken”!