Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur voorziet in één globale regeling over de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties, waaronder de lokale besturen, die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

Het basisprincipe houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Iedereen kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Wanneer u graag inzage hebt in een bepaald document, kan u steeds contact opnemen met de algemeen directeur.

Procedure

U doet uw aanvraag schriftelijk per post, fax, e-mail, of u overhandigt ze persoonlijk.

In uw aanvraag staat duidelijk :

  • uw naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt u aan:

Mevrouw Sabine BERVAES 
algemeen directeur
Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten