Openingsuren 't Huis

Schooldagen

Op schooldagen is 't Huis open vanaf 06.30 uur tot aanvang van de school. Na schooltijd is de opvang open tot 18.30 uur. Van 18.30 tot 20.00 uur kan er op aanvraag gebruik worden gemaakt van de verruimde opvang.

Schoolvrije dagen

Op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen, brugdagen, facultatieve vrije dagen,…) is de opvang open vanaf het moment dat er 10 kinderen vooraf zijn ingeschreven
Voor meer informatie neemt u best telefonisch contact op met de coördinator via 089 76 97 91.

Vakantieopvang

Tijdens de vakanties is er een aangepast programma met leuke activiteiten rond een afwisselend thema.
Tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie is er doorlopend opvang van 6.30 uur tot 18.30 uur. Van 18.30 tot 20.00 uur kan er op aanvraag gebruik worden gemaakt van de verruimde opvang. In de kerstvakantie is 't Huis gesloten van 25 december tot en met 1 januari.

Zaterdag

Op zaterdag is er opvang van 6.30 uur tot 20.00 uur. Voor opvang op zaterdag moet doorgegeven worden om hoe laat kinderen gebracht en opgehaald worden.

De zaterdagopvang valt binnen het verruimd aanbod van opvang.