Proclaimer

Dit is de officiële website van het lokaal bestuur Maasmechelen. Er werd veel zorg besteed aan de creatie en samenstelling van deze site. De informatie is afkomstig van betrouwbare bronnen en werd - waar mogelijk - zorgvuldig gecheckt.

Permanent streven we ernaar de informatie up-to-date te houden. Stelt u een foutje vast of onvolledige informatie? We stellen uw reactie op prijs! Laat het weten aan de communicatiedienst – T 089 76 97 46 of info@maasmechelen.be

Aansprakelijkheid

De teksten op deze website bezitten geen juridische waarde. Het bestuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.

Niet-gemeentelijke informatie

Deze website bevat ook informatie van derden, zoals verenigingen en bedrijven. Iedere ‘externe’ deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gepubliceerde informatie.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het bestuur controleert deze website en deze informatie niet systematisch. Er wordt bijgevolg geen enkele garantie gegeven over de kwaliteit en de volledigheid van deze informatie. Deze verwijzingen impliceren bovendien op geen enkele wijze een samenwerking tussen het bestuur en de aanbieders van deze sites/informatie.