Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan het lokaal bestuur voor een minimale begrafenis.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst vooraleer er afspraken worden gemaakt rond de begrafenis.

Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren. Het lokaal bestuur zal een begrafenis verzorgen aan de daartoe vooraf bepaalde kostprijs.