Maasmechelen MEEmaken

Laat van u horen: uw mening, uw stem, uw idee, … is belangrijk

Het lokaal bestuur wil SAMEN met elke Maasmechelaar de gemeente verder ontwikkelen en vorm geven. Dit gebeurt onder meer via een online ‘burgerplatform’ waar inwoners hun mening en ideeën kenbaar kunnen maken.

Inwoners worden via dit platform op regelmatige tijdstippen door het lokaal bestuur aangespoord aan het beleid deel te nemen.

De inspraakmogelijkheden zijn divers:

  • Uw mening: dit is de meest eenvoudige vorm van inspraak: er wordt gevraagd naar uw mening over een concreet idee: ‘Ik vind dit een goed of slecht voorstel’, ‘Ik ga akkoord / niet akkoord’.
  • Uw stem: verschillende ideeën of oplossingen worden voorgesteld. U stemt op het voorstel van uw voorkeur.
  • Uw idee: burgers kunnen ideeën formuleren om van Maasmechelen een mooiere, betere, aangenamere gemeente te maken.

Voor elk inspraaktraject wordt een stappenplan opgemaakt. Hierin wordt bepaald wanneer informatie wordt verwerkt, op welke manier burgers verder geïnformeerd worden over de verzamelde informatie en welke acties verder nog volgen.

 

Laat NU uw stem horen

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: van Maasmechelen een STERK MERK maken en het bestrijden van de KANSARMOEDE in onze gemeente. Om te bepalen op welke manier dit moet gebeuren, vraagt het bestuur uw mening!

 

Maasmechelen MEE maken.
Hoe doet u dat?

  1. Ga naar www.maasmechelenmeemaken.be
  2. U dient zich te registreren (eenmalig bij het eerste gebruik)
  3. Vervolgens wordt over diverse onderwerpen uw mening gevraagd.

    U kan uw eigen ideeën ingeven of stemmen op het idee van iemand anders.

Gebruik deze gelegenheid om uw stem te laten horen! Na het verzamelen en verwerken van alle informatie worden de resultaten meegedeeld en krijgt u informatie over het verdere verloop.

DIENST BURGERZAKEN ENKEL NA AFSPRAAK

Maak uw afspraak bij burgerzaken zelf makkelijk online.

Digitaal loket
Misschien hoeft u zelfs niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten en attesten kunt u online aanvragen via het digitaal loket. U krijgt ze dan per mail of per post toegestuurd.

Naar de afsprakenmodule van de dienst burgerzaken
sluiten