Reclamebord voor handelszaak

START HIER UW AANVRAAG

Met “reclamebord voor handelszaak” wordt bedoeld elke constructie omvattende reclame en geplaatst op of aangebracht in het openbaar domein met aanduiding of verwijzing naar de aan het openbaar domein aanpalende handelszaak.

Voorwaarden

Reclameborden kunnen enkel bestaan uit losstaande of hangende constructies. Losstaande constructies mogen enkel vóór de handelszaak geplaatst worden. Hangende constructies mogen enkel aan de gevel van de handelszaak bevestigd worden. De plaatsing van de reclameborden moet zodanig gebeuren dat de obstakelvrije doorgang wordt gerespecteerd. Losstaande constructies mogen nooit verankerd worden in het openbaar domein of in de openbare weg.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd voor de geplaatste reclameborden, dit overeenkomstig het ondervermelde belastingreglement. Hetzelfde reglement voorziet tevens een aantal vrijstellingen.