Schuldhulpverlening

De dienst schuldhulpverlening onderzoekt de mogelijkheden om uw financiële situatie terug onder controle te krijgen en de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.

Er zijn verschillende hulpverleningsmogelijkheden:

  • budgetadvies
  • budgetbegeleiding
  • budgetbeheer
  • collectieve schuldenregeling via een advocaat.

Het team schuldhulpverlening bestaat uit een juriste en twee maatschappelijk werkers. Zij werken op afspraak, te maken via het onthaal van het Sociaal huis.

OCMW Maasmechelen heeft een erkende dienst schuldhulpverlening.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten