Siervoorwerpen

START HIER UW AANVRAAG

De ruime categorie “siervoorwerpen” omvat o.a. bloembakken, potten, sierelementen, enz., geplaatst op het openbaar domein.

Voorwaarden

De siervoorwerpen mogen niet geplaatst worden ter afsluiting van parkeergelegenheden

Een obstakelvrije doorgang (1,50 meter breedte en 2,10 meter vrije hoogte) moet gerespecteerd worden.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Gratis