Speelstraten

START HIER UW AANVRAAG

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners.

Kinderen kunnen in een speelstraat in hun vertrouwde omgeving naar hartenlust spelen. Een verplaatsing naar speeltuinen of sportvelden is overbodig. Toezicht houden is zo veel eenvoudiger. Door leuke buurtactiviteiten te organiseren verhoogt het groepsgevoel in de straat en gaan de bewoners deel uitmaken van een warme buurt.

Een speelstraat bant al het doorgaand verkeer. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben, mogen er stapvoets doorheen rijden.

De speelstraten zijn er voor de lokale buurtbewoners. De speelstraten zijn geen opvang.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone “speelstraat” en een “slimme speelstraat”

Een “speelstraat” beantwoordt aan volgende criteria:

 • Een speelstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Bewoners en mensen die er een garage hebben mogen er stapvoets in en parkeren.
 • Voetgangers, skaters en spelende kinderen hebben voorrang op iedereen.
 • De doorgang mag niet volledig afgesloten worden voor de hulpdiensten, bijvoorbeeld met speeltuigen.

Een “slimme speelstraat”

Wilt u een dokter op huisbezoek toelaten? Of het verkeer naar een onthaalmoeder in uw straat mogelijk maken? Gebruik dan een deel van de weg als speelstraat. De andere kant blijft bereikbaar voor iedereen – zonder hinder van het speelstraatgedeelte.

Er kan gekozen worden om de volledige straat of slechts een gedeelte van de straat in te richten als speelstraat. De openingsuren van een speelstraat zijn vrij te bepalen tussen 10 uur en 21 uur. Hier spreken we van een slimme speelstraat.

Praktische afspraken

 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat tussen … uur en … uur' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Wie in de straat woont of een garage heeft:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
 • Fietsers mogen in de straat, zo nodig moeten ze afstappen.
 • Ander verkeer is niet toegestaan. Het verkeer naar handelszaken, kabinet van vrije beroepen (dokter, advocaat, …), onthaalmoeders en andere kan niet.
 • De auto’s van familie, dokters of verpleegsters op huisbezoek, ... zijn verboden.
 • Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat moeten steeds worden achtergelaten buiten de met hekken afgebakende zone (dus geen doorgaand verkeer van leveranciers, familie op bezoek, verpleegster op huisbezoek, vuilniswagen, verkeer naar vrije beroepen zoals dokter, onthaalmoeder, …).

Procedure

Aanvraag

 • Doe uw aanvraag voor een speelstraat ten laatste 31 mei 2024.
 • U heeft het akkoord van 75% van de bewoners in uw straat nodig om een speelstraat te kunnen organiseren. Gebruik hiervoor dit formulier om uw buren voor akkoord te laten tekenen. Voeg het formulier bij uw aanvraag in het digitaal loket.
 • De periode dat uw straat een speelstraat kan worden loopt per week, telkens van maandag tot maandag. Aanvragen van het springkasteel kan uitsluitend voor één week, een extra week zonder springkasteel aanvragen blijft mogelijk.
 • Bij levering en ophaling aan het begin en het einde van de speelweek moet er een straatverantwoordelijke aanwezig zijn, zo niet worden de kosten aangerekend.

Goedkeuring

 • De dienst mobiliteit evalueert uw aanvraag en bekijkt samen met de andere aanvragen welke week u toegewezen krijgt als speelstraat.
 • Het schepencollege neemt een beslissing aangaande uw aanvraag.
 • De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Opgelet! Wenst u een straatfeest te koppelen aan de speelstraat? In dat geval dient u een bijkomende vergunning aan te vragen, aangezien dit om afwijkende uren gaat (speelstraat is tot 22.00 uur).

Bedrag

Gratis