Standplaats kermis (abonnementhouder)

Het lokaal bestuur Maasmechelen organiseert jaarlijks verschillende openbare kermissen. De standplaatsen op deze kermissen probeert zij steeds per abonnement toe te wijzen aan geïnteresseerden.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

Voor wat betreft kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:

 • de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten;
 • uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
 • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
 • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

 • machtiging als werkgever in ambulante activiteiten;
 • uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
 • het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Procedure

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, van de «aangestelde-verantwoordelijken» en van het tewerkgesteld personeel;
 • desgevallend, de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

De beslissing van het schepencollege wordt u digitaal meegedeeld.

Bedrag

De aanvraag is gratis, voor sommige kermissen moet standgeld betaald worden.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen