Subsidie voor verwijderen stookolietank

Vraag hier de subsidie voor het verwijderen van de stookolietank aan

Volgens de milieuwetgeving moet een stookolietank die niet langer wordt gebruikt, gereinigd en verwijderd worden. Het lokaal bestuur ondersteunt particulieren hierin met een subsidie.

Maasmechelen ligt in een belangrijk waterwinningsgebied voor de openbare drinkwatervoorziening. De kwaliteit van het grondwater is dan ook van groot belang en elke vorm van verontreiniging moet vermeden worden. Dat is één van de redenen dat het lokaal bestuur een subsidie voorziet voor het reglementair verwijderen van een stookolietank.

Verwijderen vs. opvullen

In sommige gevallen oordeelt de erkende deskundige dat het verwijderen van de tank niet mogelijk is omdat de tank te dicht bij, of zelfs deels onder de woning ligt. In deze gevallen wordt de tank gereinigd en opgevuld.

Let op! Om te kunnen genieten van de subsidie voor het opvullen van de tank, moet als vulmateriaal zuiver zand worden gebruikt. Dit moet duidelijk blijken uit het attest van de erkende deskundige van de saneringsfirma. Subsidieaanvragen waarbij (bio-)schuim wordt gebruikt, worden geweigerd. Als u deze subsidie wilt aanvragen, moet u erop toezien dat het opvullen van de tank gebeurt met zuiver zand.

Subsidiebedragen

  • Reinigen en verwijderen van een ondergrondse stookolietank: 350 euro
  • Reinigen en opvullen ondergrondse stookolietank: 250 euro
  • Reinigen en verwijderen van een bovengrondse stookolietank: 200 euro