't Huis - buitenschoolse kinderopvang

Voor kinderen van het kleuter- en basisonderwijs is er de buitenschoolse kinderopvang ‘kleuteropvang met kwaliteitslabel’ ’t Huis, kortweg BKO ’t Huis, een speelomgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een vertrouwde huiselijke omgeving. 

De opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen: het is een plaats waar wordt ingespeeld op de interesses, mogelijkheden en talenten van alle kinderen.

In ’t Huis staat vrij spel voorop. Er is een ruim en gevarieerd spelaanbod voor elke leeftijd aanwezig.

Tijdens elk opvangmoment waakt de begeleiding erover dat er spelprikkels worden aangeboden. Volgende aspecten komen onder meer aan bod:

  • Motoriek: bewegen en uitleven, zowel binnen als buiten
  • Fantasie: verkleden, schminken, toneeltjes spelen, met poppen, auto’s, ….. spelen
  • Constructie: zelf dingen in elkaar steken of bouwen: met klei, blokken,….
  • Sociaal: spelen en delen met andere kinderen van verschillende leeftijden, leren omgaan met tegenslagen (winnen en verliezen),…
  • Creativiteit: uitwerken van eigen ideeën (en activiteiten), proeven en testen, schilderen, boetseren,….

Naast vrij spel worden er op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen gestructureerd (thematische) activiteiten aangeboden. Kinderen zijn vrij om er aan deel te nemen. Zo wordt de opvang nog meer een plek die focust op talentontwikkeling.

Na schooltijd kunnen de kinderen hun huiswerk maken in een rustige omgeving.

Het Nederlands is steeds de verbindende taal. De begeleiders ondersteunen kinderen via spel en interactie in het verwerven van het Nederlands, met respect voor de thuistaal van elk kind.

Openingsuren secretariaat: 9.00 uur – 12.00 uur | 13.30 uur – 16.00 uur
Nieuwe inschrijvingen: enkel na afspraak.
Een afspraak maakt u liefst via mail naar t_huis@maasmechelen.be