Tarieven 't Huis

Tarieven 2024

Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd

OMSCHRIJVING Aantal kinderen binnen het gezin
dat gelijktijdig gebruik maakt van de opvang

  1 KIND MEERDERE KINDEREN
(bedrag per kind)
Voor- en naschools per begonnen half uur  0,95 € 0,71 €
Woensdagnamiddag per begonnen half uur  0,95 € 0,71 €
Woensdagnamiddag <3u  3,54 € 2,65 €
Woensdagnamiddag 3u - 6u  5,31 € 3,98 €
Woensdagnamiddag >6 uur  10,52 € 7,90 €
Opvang voor/na activiteit per begonnen half uur  0,95 € 0,71 €
Schoolvrije dag <3u  3,54 € 2,65 €
Schoolvrije dag 3u - 6u  5,31 € 3,98 €
Schoolvrije dag >6u  10,52 € 7,90 €
Vakantieopvang <3u  3,54 € 2,65 €
Vakantieopvang 3u-6u  5,31 € 3,98 €
Vakantieopvang >6u  10,52 € 7,90 €
Flexibele opvang en zaterdagopvang <3u  3,54 € 2,65 €
Flexibele opvang en zaterdagopvang 3u - 6u  5,31 € 3,98 €
Flexibele opvang en zaterdagopvang >6u  10,52 € 7,90 €
     
Sociaal tarief 50% per begonnen half uur  0,48 € 0,36 €
Sociaal tarief 50% <3u  1,77 € 1,32 €
Sociaal tarief 50% 3u - 6u  2,65 € 1,99 €
Sociaal tarief 50% >6u  5,26 € 3,95 €
Sociaal tarief 100%  0,00 € 0,00 €
     
Laattijdig/niet annuleren schooldagen - voorschools  3,54 € 3,54 €
Laattijdig/niet annuleren schooldagen - naschools  5,31 € 5,31 €
Laattijdig/niet annuleren schooldagen - woensdagnamiddag  10,52 € 10,52 €
Laattijdig/niet annuleren vakantieopvang/schoolvrije dagen/zaterdagen  10,52 € 10,52 €
Laattijdig/niet annuleren hobbyvervoer  5,00 € 5,00 €
FORFAITAIRE TARIEVEN      
Soep 0,50 € 0,50 €
Hobbyvervoer 1,20 € 1,20 €
UITSTAPPEN    
Een aantal uitstappen zijn betalend. We houden de ouderbijdrage hiervoor zo laag mogelijk. De kostprijs wordt tijdig gecommuniceerd aan alle ouders.