Thuiscomposteren

In Maasmechelen wordt het afval opgehaald volgens het Diftar-systeem. Dit systeem gaat uit van het principe ‘de vervuiler betaalt'. Iedereen heeft er dus baat bij om minder afval te produceren.

Afval verminderen kan op vele manieren. Voor het keuken- en tuinafval kan u thuiscomposteren in plaats van gebruik te maken van de betalende huis-aan-huisophaling.

Wat is thuiscomposteren?

Composteren betekent dat u keuken- en tuinresten door compostwormen en andere afbraakorganismen laat verwerken. Snoeisel, bladeren en resten van groenten en fruit worden omgevormd tot een stabiel eindproduct.

Waarom thuiscomposteren?

  • Het levert humushoudende grond op om de bodem te verrijken. Dit geeft betere resultaten in de tuin, voor de bloemen en de kamerplanten.
  • U bespaart op het ledigen van de groene container: per aangeboden kg betaalt u 0,10 euro.
  • U spaart het milieu: afval dat op industriële schaal moet gecomposteerd worden is milieubelastend (ophalen en verwerken).

Hoe eraan beginnen?

Hebt u interesse in thuiscomposteren, maar weet u niet hoe eraan te beginnen? 

Bij dienstencentrum de Bolster werd een heel mooie composthoek ingericht. Maak een afspraak met een compostmeester, telefoon 089 48 28 50. De compostmeesters, die een grondige theoretische en praktische opleiding genoten, staan geïnteresseerden met raad en daad bij.

Koop zeer voordelig een compostvat of -bak aan

In het containerpark, Breitwaterstraat 1614 (Oude Bunders), kunt u een compostvat of -bak aankopen:

  • compostvat: 15 euro onmiddellijk te betalen via bancontact
  • compostbak: 35 euro onmiddellijk te betalen via bancontact.

Hier vindt u de openingsuren van het containerpark.

Compostmeesterwerking

De activiteiten van de compostmeesterwerking vinden plaats in de tuin van dienstencentrum De Bolster, Kastanjelaan 61, telefoon 089 48 28 50.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten