Vermijd afval

Tips om afval te voorkomen

  • Breng afgedankte, maar nog bruikbare spullen naar de Kringwinkel
  • Breng een anti-reclamesticker aan op uw brievenbus. Deze stickers zijn gratis af te halen bij het onthaal in het gemeentehuis.
  • Laat uw naam opnemen op de Robinsonlijst. Uw naam wordt dan geschrapt van de verzendlijsten voor geadresseerd reclamedrukwerk (gratis nummer 0800 91886).
  • Let op verpakkingen: koop grote verpakkingen, flessen met statiegeld, onverpakte goederen, ... 
  • Gebruik voor uw boodschappen een herbruikbare boodschappentas.