Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Maasmechelen streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.maasmechelen.be en intranet.maasmechelen.be.

De website www.maasmechelen.be voldoet volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Het lokaal bestuur heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Permanente toegankelijkheidscontrole door een automatische tool.
  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.

Op www.maasmechelen.be wordt doorgelinkt naar andere websites, zoals wegwerkzaamheden, sociale kaart, kwandoo … Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Beperkingen en alternatieven

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde info wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Maasmechelen kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Indien u extra informatie over deze documenten wil, dan kan u een mail sturen naar info@maasmechelen.be.

Feedback

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via mail aan info@maasmechelen.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 augustus 2019 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 13 september 2019.