Toelagen voor inleefreizen en projecten rond ontwikkelingssamenwerking

Verenigingen aangesloten bij de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking kunnen aanspraak maken op projecttoelagen vastgelegd in onderstaand gemeentelijk subsidiereglement.

Reglement subsidies

Projectsubsidies

Projectsubsidies voor projecten over ontwikkelingssamenwerking zijn financiële toelagen die worden verstrekt aan organisaties, groepen of individuen die zich inzetten voor projecten in het zuiden die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden en de ontwikkeling van gemeenschappen in het zuiden.

Aanvraagformulier projectsubsidies

Inleefreizen

Subsidies voor inleefreizen zijn financiële ondersteuningen die worden verstrekt aan jongeren die deelnemen aan inleefreizen of zogenaamde "solidariteitsreizen". Deze reizen hebben meestal tot doel om deelnemers een diepgaand begrip te geven van specifieke maatschappelijke kwesties, culturen of gemeenschappen in andere delen van de wereld.

Aanvraagformulier inleefreizen