Toeristische erkenningen

Maasmechelen heeft een dubbele erkenning als "toeristisch centrum", in het kader van de arbeidswetgeving en volgens de bepalingen van de wetgeving inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Deze dubbele erkenning heeft een aantal gevolgen op het vlak van openingsuren en tewerkstelling.

Mogelijkheid om personeel tewerk te stellen op zondag gedurende volgende periodes:

  • vanaf 1 mei tot 30 september
  • gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs
  • buiten de eerste twee punten bedoelde periodes, gedurende ten hoogste 13 zondagen per kalenderjaar tijdens het weekeinde waarin er een toevloed van toeristen is ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon of waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26°, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

In een gemeente of stad, erkend als toeristisch centrum in het kader van de wet inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening mag de handelaar hiervan afwijken (dit geldt niet voor nachtwinkels). De handelaar moet dus geen wekelijkse rustdag hebben en mag langer open houden dan de bij wet vastgelegde uren.

Nachtwinkels kunnen geen gebruik maken van deze laatste uitzondering.