Trajectcontrole

In het kader van verkeersveiligheid werden er met ingang van 1 januari 2023 volgende trajectcontroles geactiveerd:
  • Uikhoverstraat tussen de P. Goossenslaan en de Ruiterstraat
  • Grotestraat tussen de Hameyweg en de Bampstraat
  • Koninginnelaan tussen de Louis Mercierlaan en de Zetellaan
  • Oude Baan tussen de Majoor Berbenlaan en de Koning Albertlaan
  • Ringlaan tussen Heirstraat en Oude Baan.
De maximale toegelaten snelheid op deze trajecten is 50 km/uur.

Wie met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, wordt door het systeem op basis van de nummerplaatherkenning geregistreerd. Voor de begane snelheidsovertreding volgt een GAS-boete.

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.
  • Overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer.
  • Overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.