Vast Bureau

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor. Het vast bureau voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit.

Samenstelling