Verblijven in België

Als u als buitenlander in België wilt verblijven, moet u zich binnen de acht dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u verblijft. U dient daarvoor de nodige identiteitsdocumenten voor te leggen.

Voorwaarden

De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van zijn nationaliteit, de duur en het doel van het verblijf in België.

Binnen de Europese Unie geldt een 'vrij verkeer van personen' waardoor de verblijfsreglementering voor EU-burgers veel soepeler is dan die voor onderdanen van andere landen.

Procedure

Voor meer informatie over het verblijfsrecht voor buitenlanders in België (zowel kort als lang verblijf) wendt u zich best tot de vreemdelingendienst van onze gemeente.

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Download de nieuwe Maasmechelen APP en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten