Verblijven in België

Als u als buitenlander in België wilt verblijven, moet u zich binnen de acht dagen na uw aankomst melden bij de gemeente waar u verblijft. U dient daarvoor de nodige identiteitsdocumenten voor te leggen.

Voorwaarden

De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van zijn nationaliteit, de duur en het doel van het verblijf in België.

Binnen de Europese Unie geldt een 'vrij verkeer van personen' waardoor de verblijfsreglementering voor EU-burgers veel soepeler is dan die voor onderdanen van andere landen.

Procedure

Voor meer informatie over het verblijfsrecht voor buitenlanders in België (zowel kort als lang verblijf) wendt u zich best tot de vreemdelingendienst van onze gemeente.

 

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text