Verkoopstand voor handelszaak

START HIER UW AANVRAAG

Met een “verkoopstand voor handelszaak” wordt bedoeld elke bezetting van het openbaar domein gelegen voor of naast een aanpalende handelszaak, geplaatst met als doel de uitstalling en eventueel de verkoop van producten of diensten ten behoeve van die handelszaak.

Voorwaarden

De verkoopstanden mogen enkel vóór of naast een handelszaak geplaatst worden mits de obstakelvrije doorgang (1,50 meter breedte en 2,10 meter vrije hoogte) wordt gerespecteerd.

Iedere toegang naar woningen en kantoren en dergelijke die boven de handelszaak gelegen zijn, moet steeds over de volle breedte van deze toegang en over een minimum diepte van 2 meter vrij blijven. De toegang tot de desbetreffende woningen en kantoren moet te allen tijde ongehinderd betreden kunnen worden.

De verkoopstanden mogen nooit verankerd worden in het openbaar domein of in de openbare weg.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd voor de geplaatste verkoopstanden, dit overeenkomstig het ondervermelde belastingreglement. Hetzelfde reglement voorziet tevens een aantal vrijstellingen.