Vestigingsvergunning nachtwinkel

START HIER UW AANVRAAG

Volgende documenten hebt u nodig bij uw aanvraag:

 • Identiteitskaart
 • Ondernemingsnummer
 • Naam en adres van personen die belast zijn met de uitbating

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
 • Wilt u op meer┬álocaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Er wordt enkel een vestigingsvergunning afgeleverd als de nachtwinkel wordt gepland in een van volgende zones:

 • Rijksweg, tussen huisnummers 158 en 233, alsook tussen huisnummers 360 en 440
 • Pauwengraaf, tussen huisnummers 1 en 85
 • Oude Baan, tussen huisnummers 1 en 50
 • Kruindersweg, tussen huisnummers 1 en 94
 • Heirstraat, tussen huisnummers 400 en 480
 • J. Smeetslaan, tussen huisnummers 1 en 177
 • Dr. Haubenlaan, tussen huisnummers 1 en 100

Bovendien mag er geen andere nachtwinkel gelegen zijn in een straal van maximaal 500 m.

Procedure

De dienst economie zal uw aanvraag voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt u digitaal meegedeeld.

Bedrag

Gratis

Meer info

Ronny Gijsen, diensthoofd socio-economische ontwikkeling

START HIER UW AANVRAAG

Volgende documenten hebt u nodig bij uw aanvraag:

 • Identiteitskaart
 • Ondernemingsnummer
 • Naam en adres van personen die belast zijn met de uitbating