Wat doet het AGB?

WAT IS EEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF? 

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een verzelfstandigd agentschap van de oprichtende stad of gemeente en beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid. 

Een AGB is steeds een 100% dochter van de oprichtende gemeente. Een AGB kan zelf wel participeren in andere rechtspersonen waaraan ook andere (publieke of private partners) deelnemen. 

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt een directiecomité. De raad van bestuur wordt samengesteld door de gemeenteraad en bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad. Aangezien de samenstelling van de gemeenteraad na de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen wijzigt, wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld. 

VOORDELEN?

De oprichting van een AGB kent verschillende voordelen:

  • vlotte besluitvorming, met ruime delegaties aan het directiecomité
  • flexibel inspelen op de private markt
  • en AGB werkt met indicatieve budgetten, waardoor sneller financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt wanneer een gelegenheid zich voordoet
  • in tegenstelling tot een stad/gemeente kan een AGB wel btw recupereren
  • onafhankelijke deskundigen kunnen worden opgenomen in de raad van bestuur