Werfzones

START HIER UW AANVRAAG

Een werfzone is de zone op het openbaar domein waarbinnen werken uitgevoerd worden of werfinstallaties geïnstalleerd worden ten behoeve van wegeniswerken of werken aan een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld een kraan zijn of een verzameling van bouwmaterialen met een container, een werfkeet afgesloten met werfhekken, ...

! Let op als u uw aanvraag doet, er zijn verschillende mogelijkheden. Kies wat in uw geval van toepassing is !

Werfzone op rijweg = een werfzone die geïnstalleerd wordt op de rijweg waardoor het gemotoriseerd verkeer belemmerd wordt. Deze werfzone kan daarbij ook gedeeltelijk op de berm opgesteld staan.

Werfzone op berm/stoep/ fietspad = een werfzone die geïnstalleerd wordt enkel en alleen op de berm, voetpad of fietspad.

Werfzone op parkeerplaats = een werfzone die geïnstalleerd wordt op een parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd dient te worden.

Werfzone met omleiding = een werfzone die de rijweg volledig belemmert waardoor het gemotoriseerd verkeer omgeleid dient te worden.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u heel specifiek omschreven in artikel 18 van het politiereglement inname openbaar domein.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen. Wanneer een volledige omleiding moet worden voorzien, moet dit 25 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum gebeuren.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd voor werfzones, berekend op basis van de ingenomen oppervlakte, dit overeenkomstig het ondervermelde belastingreglement. Hetzelfde reglement voorziet ook een aantal vrijstellingen.

START HIER UW AANVRAAG

! Let op, er bestaan verschillende mogelijkheden. Kies wat in uw geval van toepassing is !

Werfzone op rijweg = een werfzone die geïnstalleerd wordt op de rijweg waardoor het gemotoriseerd verkeer belemmerd wordt. Deze werfzone kan daarbij ook gedeeltelijk op de berm opgesteld staan.

Werfzone op berm/stoep/ fietspad = een werfzone die geïnstalleerd wordt enkel en alleen op de berm, voetpad of fietspad.

Werfzone op parkeerplaats = een werfzone die geïnstalleerd wordt op een parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd dient te worden.

Werfzone met omleiding = een werfzone die de rijweg volledig belemmert waardoor het gemotoriseerd verkeer omgeleid dient te worden.