Verhardingen (terras, oprit, overwelving gracht, kunstgras, kiezels, ...)

Het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen is vergunningsplichtig. Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Het plaatsen ervan is dus ook vergunningsplichtig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt voor deze ingrepen een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw project niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Ook zwembaden, zwemvijvers en siervijvers worden beschouwd als verhardingen. Dit wordt behandeld op een aparte webpagina: zwembaden, zwemvijvers en siervijvers.

Gracht of baangracht overwelven

Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig. Meer info vindt u op deze pagina.

Algemene regels over vrijstelling en melding

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) kunnen strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur (vuistregel: maximaal 1,5 meter breed) en naar de garage (vuistregel: maximaal 3 meter breed) vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Een vergunning is wel altijd nodig voor parkeerplaatsen in de voortuin. Een vergunning is ook nodig als hierbij grachten worden overwelfd of ingebuisd.

Ook onder voorwaarden (zie hieronder) kan de aanleg van niet–overdekte constructies zoals terrassen, kunstgras, kiezelpaden, dolomiet, tuinpaden, op de grond geplaatste zonnepanelen, gemetste barbecues en een propaangastank vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Aan al deze voorwaarden moet dan voldaan zijn:

 • maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Alle reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Ook zwembaden, siervijvers en zwemvijvers moeten meegeteld worden.
 • De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 
  • geen bouwvolume hebben 
  • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: 
  Checklist Vrijstelling
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Het aanleggen van verhardingen met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen, en sportvelden, zonder bijhorende gebouwen, is echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. 

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers.

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.