Dierenasiel vzw Dino

Het gemeentebestuur van Maasmechelen werkt samen met de vzw Dieren In Nood voor de opvang van rondzwervende dieren op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen.

Deze vereniging fungeert in opdracht van de lokale politie als hondenvanger voor de gemeentebesturen van Lanaken en Maasmechelen . Deze gevangen dieren worden vervolgens met de nodige zorg opgevangen in het asiel.

Afstand doen van uw huisdier?

Een gemeentebestuur is wettelijk niet verplicht om te zorgen voor de opvang van afstandsdieren. De zorg van een huisdier blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dus bezint eer gij begint!

Koop nooit impulsief een huisdier. Indien u echter om redenen van verhuis of gefundeerde miskoop toch afstand wenst te doen van uw trouwe hond, en zelf geen nieuwe eigenaar kan vinden, kan u contact opnemen met het noodasiel.

Indien het asiel op dat moment over voldoende opvangcapaciteit beschikt, kan de uitbater zelf beslissen om jouw hond alsnog te aanvaarden tegen de door hem voorgestelde vergoeding.

Meer info?

vzw Dieren in Nood

Eygenweg 1
3640 Kinrooi
sofie@vzwdiereninnood.be
www.vzwdiereninnood.be

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten