Retributie op opvang van dieren

Voor de opvang van loslopende, rondzwervende en verwaarloosde dieren is in onze gemeente een retributie verschuldigd. De retributie is verschuldigd door de, op het ogenblik van de veiligstelling, rechtmatige eigenaar of houder van het dier.

Loslopende dieren zijn dieren die zich onttrokken hebben aan de bewaking van de eigenaar of de houder ervan. Is de eigenaar of de houder gekend, dan is het zijn plicht zijn/haar dier terug te nemen. 

Het bedrag van de retributie is vastgesteld op 75 euro per dier voor de opvang en de verzorging gedurende de eerste dag zelf en de eerstvolgende dag na aankomst in het asiel. Vanaf de derde kalenderdag wordt dit tarief verhoogd met een bijkomend bedrag van 12,50 euro per dag.

Als het dier niet is gechipt of getatoeëerd, gebeurt het chippen en registreren in het asiel, en wordt een retributie van 38 euro aangerekend.

Indien het dier medische verzorging nodig heeft, wordt het tarief verhoogd met de werkelijke verzorgingskosten door de dierenarts. 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten