Retributie op opvang van dieren

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 75 euro per interventie.

Per dag opvang in het asiel wordt het hierboven vermelde forfaitaire tarief verhoogd met een bijkomend bedrag van 18,15 euro per dag en per dier.

Indien het dier niet voorzien is van een elektronische identificatiechip, of niet getatoeëerd is, of niet geregistreerd is in de desbetreffende databank (zoals CatID, DogID, …) wordt het tarief verhoogd met een bijkomend bedrag van 42 euro voor het chippen en registreren van het dier.

Ingeval de dierenarts van het asiel oordeelt dat het dier moet behandeld worden inzake vlooien en/of wormen, wordt het hierboven vermelde forfaitaire bedrag verhoogd met 10 euro voor de behandeling.

Ingeval voor het dier medische verzorging is vereist, wordt het tarief verhoogd met de werkelijke verzorgingskosten door de dierenarts waarvan een kopie van de staat van de onkosten bij de factuur van de dierenvanger wordt gevoegd.

Ingeval de dierenvanger door de lokale politie of de Vlaamse dienst dierenwelzijn wordt gevorderd voor tussenkomst bij een huiszoeking en/of bij een geval van dierenverwaarlozing, worden alle werkelijke kosten van tussenkomst en opvang en verzorging van het dier (zoals vermeld en verantwoord op de factuur van de dierenvanger en het dierenasiel) teruggevorderd bij de rechtmatige eigenaar of houder van het betrokken dier.