Directiecomité AGB

De samenstelling van het directiecomité AGB is dezelfde als de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen.