Hoe communiceert het lokaal bestuur?

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om het goedgekeurd beleid te communiceren naar de inwoners.

Info Maasmechelen

Het gemeentelijk informatieblad ‘Info Maasmechelen’ verschijnt om de twee maanden. Het blad bevat informatie over beleidsbeslissingen, actuele projecten, nieuwe of gewijzigde dienstverlening, activiteiten. Het magazine wordt gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van onze gemeente.

Gemeentegids

De gemeentegids verschijnt om de twee jaar. Deze gids bevat praktische informatie over gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten en hun dienstverlening. Elke inwoner ontvangt deze gids gratis aan huis. Nieuwe inwoners krijgen een exemplaar in het onthaalpakket.

Website

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van Maasmechelen en geeft een overzicht van het aanbod van de geboden dienstverlening. Via het digitaal loket kunt u bovendien attesten en documenten aanvragen, een melding doen, … Hebt u suggesties voor de website? Neem dan contact op met de dienst communicatie of laat het ons weten via het meldingsformulier.

Sociale media

Het lokaal bestuur maakt in haar communicatie ook gebruik van sociale media.

U vindt ons op: www.facebook.com/gemeentemaasmechelen en www.twitter.com/maasmechelen

Diensten met specifieke doelgroepen hebben een eigen facebookpagina.

www.facebook.com/toerisme.maasmechelen

https://www.facebook.com/jeugdensportMM

www.facebook.com/dienstencentrumdebolster 

Informatieschermen

Op enkele gemeentelijke locaties (administratief centrum, bibliotheek, politie en kunstacademie) bevinden zich schermen met informatieve boodschappen . Het kan hierbij gaan om het aankondigen van evenementen, sluitingsdagen, openingsuren, promotiefilmpjes van de gemeente,.....

Stratenplan

Elk jaar ontvangt elk gezin in Maasmechelen een aangepast stratenplan. Op de voorzijde van dit plan staat het eigenlijke stratenplan. De achterzijde bevat toeristische informatie. Deze plannen worden gratis huis-aan-huis bedeeld. Bijkomende exemplaren zijn te verkrijgen aan het onthaal van in het gemeentehuis.

Onthaal nieuwe inwoners

Opdat nieuwe inwoners in onze gemeente zich snel ‘thuis’ zouden voelen, zijn er enkele initiatieven:

 • Bij de inschrijving in onze gemeente ontvangen zij een onthaalpakket. Dit pakket bevat o.a. een gemeentegids, een stratenplan, een parkeerkaart ‘Maasmechels kwartier’, een rol pmd-zakken,….
 • Elk jaar is er een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Tijdens een ontvangst in het gemeentehuis krijgen zij informatie over de gemeente en het gemeentebestuur. Aansluitend is er een rondrit door de gemeente waar ze kennismaken met de troeven van Maasmechelen. Als afsluiter is er een receptie. 

Infoflash

Via een ‘Infoflash’ informeren we de burger over specifieke projecten (werken, inhuldigingen, realisaties, …) in Maasmechelen. Een Infoflash kan bestemd zijn voor alle inwoners óf voor een specifieke doelgroep (een wijk, een vereniging,..). Hiervoor bestaat geen vaste periodiciteit.

Pers

De communicatiedienst onderhoudt de relaties met de pers via:

 • Persberichten
 • Persconferenties
 • Persbabbel (maandelijks - voorafgaand aan de gemeenteraadszitting).

Rondleiding gemeentehuis

Tijdens een rondleiding in het gemeentehuis maken groepen kennis met de werking van de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur. Deze rondleidingen richten zich voornamelijk op scholen. Een rondleiding aanvragen doe je bij de communicatiedienst (ten minste 3 weken vooraf).

Crisiscommunicatie 

Met name tijdens crisissituaties is het belangrijk om goed en duidelijk informatie te verstrekken. Crisissen zijn onvoorspelbaar en brengen chaos met zich mee. Om zo goed mogelijk hierop voorbereid te zijn, werd een 'crisiscommunicatieplan' opgemaakt. Dit plan voorziet een aantal acties en procedures die gevolgd zullen worden in geval van nood.

De informatieverstrekking gebeurt op die momenten o.a. via:

 • gemeentelijke website
 • pers (persberichten, persconferenties, ..)
 • noodnummer/informatienummer
 • mobiel oproepsysteem
 • huis-aan-huisbrief 
 • be-Alert
 • sociale media