Hoe communiceert het lokaal bestuur?

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om het goedgekeurd beleid te communiceren naar de inwoners.

MaasMagazine

Het MaasMagazine (vroegere Info Maasmechelen) verschijnt om de twee maanden.
Het magazine bevat nieuws en informatie over beleidsbeslissingen, actuele projecten, nieuwe of gewijzigde dienstverlening, activiteiten. Het magazine wordt gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van onze gemeente.

Gemeentegids

De gemeentegids verschijnt om de twee jaar. 

Deze gids bevat praktische informatie over gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten en hun dienstverlening. Elke inwoner ontvangt deze gids gratis aan huis. Nieuwe inwoners krijgen een exemplaar in het onthaalpakket.

Nieuwsbrief

Door u in te schrijven op de tweewekelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het Lokaal Bestuur. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via https://www.maasmechelen.be/nieuwsbrieven/Inschrijven

Website

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van Maasmechelen en geeft een overzicht van het aanbod van de geboden dienstverlening. Via het digitaal loket kunt u bovendien attesten en documenten aanvragen, een melding doen, … Hebt u suggesties voor de website? Neem dan contact op met de dienst communicatie of laat het ons weten via het meldingsformulier.

App Maasmechelen

Installeer de Maasmechelen-app op uw smartphone en blijf zo vlot op de hoogte van de laatste nieuwsberichten, komende activiteiten, ... U krijgt via de app makkelijk toegang tot het e-loket om documenten en attesten aan te vragen of een melding te doen. Een afspraak maken kan vanaf het tegeltje op het beginscherm. Ook de afvalkalender van limburg.net kunt u koppelen.

Lokale handelaars, zorgverstrekkers en verenigingen kunnen zich registreren in de app en zo gemakkelijk hun klanten, leden of andere geïnteresseerden bereiken.

Download de app via de Google Playstore of de App Store, zoekwoord 'Maasmechelen'.

Sociale media

Het lokaal bestuur maakt in haar communicatie ook gebruik van sociale media.

U vindt ons op: 

www.facebook.com/gemeentemaasmechelen - www.instagram.com/maasmechelen , Linked-in.

Richtlijnen rond reacties op sociale media:

Maasmechelen is een inclusieve gemeente met ruimte voor iedereen. Op onze officiële sociale media-accounts kan je reageren of vragen stellen.

We vinden het fijn je reacties te lezen. De toon kan positief of kritisch zijn, het getuigt van je betrokkenheid bij onze gemeente. Al vragen we je om het constructief te houden.

Stel je vraag, geef je mening, met het nodige respect voor elkaar. Zo blijft het fijn voor iedereen.

Niet toegelaten zijn:

 • Beledigingen, scheldwoorden, bedreigingen of haatdragend en agressief taalgebruik
 • Expliciete partijpolitieke verwijzingen
 • Berichten die niets met het geposte onderwerp te maken hebben
 • Berichten die telkens dezelfde boodschappen of commentaren posten (spammen)
 • Berichten die privé-informatie bevatten
 • Zuiver commerciële berichten
 • Foute of misleidende berichten

Deze berichten zullen worden verwijderd.

Wanneer een account te vaak of te fel over de schreef gaat, kan ze geblokkeerd worden. 

We staan dan ook volledig achter www.hierniet.be, dat huisregels vastlegt voor online reacties.

Wil je iets melden? Dat kan via www.maasmechelen.be.

Diensten met specifieke doelgroepen hebben een eigen account op facebook en/of instagram.

https://www.facebook.com/huisvanhetkindmaasmechelen
www.instagram.com/huisvanhetkindmaasmechelen

www.instagram.com/inloopteammm

https://www.facebook.com/jeugdensportMM
www.instagram.com/sportmaasmechelen
www.instagram.com/jeugdmm

https://www.facebook.com/dienstencentrumdebolster

https://www.facebook.com/ZaterdagmarktMM
www.instagram.com/zaterdagmarkt.eisden.dorp

https://www.facebook.com/Bibliotheek.Maasmechelen
www.instagram.com/bib_maasmechelen

https://www.facebook.com/visitmaasmechelen
www.instagram.com/visit_maasmechelen

https://www.facebook.com/ccmaasmechelen
www.instagram.com/ccmaasmechelen

https://www.facebook.com/cultuurmaasmechelen
www.instagram.com/cultuur.erfgoed.mm

https://www.facebook.com/evenementenmaasmechelen

Informatieschermen

Op twee grote LED-schermen, op de Koninginnelaan en de Dr. Haubenlaan, ziet u uiteenlopende info van het lokaal bestuur afgewisseld met publicitaire boodschappen van lokale handelaars.

Schuilhuisjes

In een 10-tal schuilhuisjes van De Lijn verspreid liggend op het grondgebied van Maasmechelen verschijnt regelmatig info van het lokaal bestuur.

Stratenplan

Elk jaar ontvangt elk gezin in Maasmechelen een aangepast stratenplan. Op de voorzijde van dit plan staat het eigenlijke stratenplan. De achterzijde bevat toeristische informatie. Deze plannen worden gratis huis-aan-huis bedeeld. Bijkomende exemplaren zijn te verkrijgen aan het onthaal van in het gemeentehuis.

Onthaal nieuwe inwoners

Opdat nieuwe inwoners in onze gemeente zich snel ‘thuis’ zouden voelen, zijn er enkele initiatieven:

 • Bij de inschrijving in onze gemeente ontvangen zij een onthaalpakket. Dit pakket bevat o.a. een gemeentegids, een stratenplan, een rol pmd-zakken,….
 • Elk jaar is er een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Tijdens een ontvangst krijgen zij informatie over de gemeente en het lokaal bestuur. Aansluitend is er een rondrit door de gemeente waar ze kennismaken met de troeven van Maasmechelen. Als afsluiter is er een receptie. 

Bewonersbrief

Via een bewonersbrief informeren we de burger over specifieke projecten (werken, inhuldigingen, realisaties, …) in Maasmechelen. Een bewonersbrief kan bestemd zijn voor alle inwoners óf voor een specifieke doelgroep (een wijk, een vereniging,..). Hiervoor bestaat geen vaste periodiciteit.

Pers

De communicatiedienst onderhoudt de relaties met de pers via:

 • Persberichten
 • Persconferenties
 • Persbabbel (maandelijks - voorafgaand aan de gemeenteraadszitting).

Rondleiding gemeentehuis

Tijdens een rondleiding in het gemeentehuis maken groepen kennis met de werking van de gemeentelijke diensten en het lokaal bestuur. Deze rondleidingen richten zich voornamelijk op scholen. Een rondleiding aanvragen doe je bij de communicatiedienst (ten minste 3 weken vooraf).

Crisiscommunicatie 

Tijdens crisissituaties is het uitermate belangrijk om goed en duidelijk informatie te verstrekken. Crisissen zijn onvoorspelbaar en brengen chaos met zich mee. Om zo goed mogelijk hierop voorbereid te zijn, werd een 'crisiscommunicatieplan' opgemaakt. Dit plan voorziet een aantal acties en procedures die gevolgd zullen worden in geval van nood.

De informatieverstrekking gebeurt op die momenten o.a. via:

 • website lokaal bestuur/app
 • pers (persberichten, persconferenties, ..)
 • noodnummer/informatienummer
 • mobiel oproepsysteem
 • huis-aan-huisbrief 
 • be-alert
 • sociale media