Melden verwaarloosde of mishandelde dieren

MELDPUNT VERWAARLOOSDE/MISHANDELDE DIEREN


Bent u getuige dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, kan u dat melden bij de gemeentelijke milieudienst, lokale politie of bij de Vlaamse dienst dierenwelzijn.