Aangifte van een adreswijziging bij uw gemeente

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

U moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

  • U kunt de adreswijziging online melden via het digitaal loket van uw (nieuwe) gemeente.
  • U kunt langsgaan bij de dienst burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling zal gebeuren wanneer de adreswijziging definitief is.
Nog geen containers aanwezig? Dan kan je deze aanvragen via limburg.net

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

  • Uw elektronische identiteitskaart met pincode of vreemdelingenkaart
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Nieuw adres
  • Gegevens andere personen die mee verhuizen en eventueel gegevens verwantschap
  • Verhuisdatum
  • Bij adreswijziging niet-ontvoogde minderjarige kinderen is het wederzijds akkoord tussen ouders, vonnis rechtbank, nodig. Meer info via adreswijziging minderjarige kinderen.
  • Eventuele andere attesten (Maaslands Huis, OCMW, rusthuis, pleegzorg,...)

Meer info over adreswijziging van minderjarige kinderen