SAVE-label

Door middel van het SAVE-charter wenst de lotgenotenorganisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid.

De doelstellingen uit het SAVE-charter beogen een grotere veiligheid voor elke weggebruiker, in het bijzonder voor kinderen en jongeren:

  • opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  • implementatie van het STOP-principe
  • afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  • garanderen van een hoog handhavingsniveau
  • de voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken
  • een actief sensibilisatie- en educatiebeleid
  • de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Het lokaal bestuur gaat met de ondertekening van dit charter het engagement aan om de algemene doelstellingen te realiseren via concrete acties.

In het recent geactualiseerde mobiliteitsplan is er een oplijsting van de acties die worden ingepland met het oog op een verhoogde verkeersveiligheid, ondermeer het verlagen van de snelheid van het verkeer, een verbeterde fietsinfrastructuur en veilige schoolomgevingen.

Bij wegenwerken speelt de veilige heraanleg van de straten een grote rol.