Stookolietank

Plaatsen of vervangen

Sinds 1 januari 2022 mag u in bepaalde gevallen geen stookolieketel plaatsen of vervangen.
Er gelden andere regels voor bestaande woningen dan voor nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie. U vindt deze informatie op de website van de Vlaamse overheid.

Controle, onderhoud en buitengebruikstellingen

Hebt u een stookolietank die gebruikt wordt om een woning te verwarmen? Dan zijn er verschillende verplichtingen. Voor ondergrondse tanks zijn er andere regels dan voor bovengrondse tanks. Ook de grootte van de tank speelt een rol.

Een stookolietank die buiten gebruik gesteld wordt, moet in elk geval leeggemaakt worden, maar soms ook verwijderd (of opgevuld) worden, al dan niet na reiniging.
Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid

U kan voor de buitengebruikstelling van een stookolietank die deel uitmaakt van de verwarmingsinstallatie van een particuliere woning een gemeentelijke subsidie aanvragen. Let op!
Indien u in aanmerking wenst te komen, mag bij het vullen van een tank enkel gebruik worden gemaakt van zuiver zand. Andere vulmaterialen zoals harsen en schuim komen niet in aanmerking voor een subsidie. 

Promaz-fonds: tussenkomst voor bodemsanering na een lek in uw mazouttank of -leidingen