Stroomuitval

De elektriciteitsvoorziening tijdens de winter houdt ons allemaal bezig. Er is heel wat bezorgdheid over de gevolgen bij een mogelijke stroomuitval. Het is echter niet helemaal zeker óf er een tekort zal zijn. Toch bereidt het lokaal bestuur zich hierop voor, in eerste instantie door het nemen van een aantal preventieve maatregelen om een afschakeling te vermijden.

Wat houdt het afschakelplan in?

Tijdens de wintermaanden, en zeker bij langdurige vriestemperaturen stijgt de vraag naar elektriciteit. Doordat enkele kernreactoren stil liggen, bestaat de mogelijkheid dat er op die momenten onvoldoende elektriciteit beschikbaar is om te voldoen aan de vraag. Daarom werd een afschakelplan uitgewerkt: de Vlaamse gemeenten werden in een aantal zones onderverdeeld die volgens een beurtrol in aanmerking komen om afgeschakeld te worden. Maasmechelen behoort tot ‘zone 6’. Deze zone komt als eerste in aanmerking bij een afschakeling. Een afschakeling blijft wellicht beperkt tot 3 uur per dag en vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur.

Wanneer afschakelen?

Op basis van een aantal factoren wordt berekend wanneer een tekort zich kán voordoen. Minimum één dag tot 7 dagen voor een eventuele afschakeling stuurt de netbeheerder hiervan een waarschuwing. Dat is het signaal om initiatieven te nemen om een uitval alsnog te voorkomen: dit kan gaan van het aanspreken van energiereserves tot de beslissing van de overheid om energie te besparen door bvb. het doven van de verlichting langs de snelwegen. Pas als alle beschikbare maatregelen zijn uitgeput, en ook dit niet voldoende blijkt, treedt het afschakelplan in werking. Het is dus belangrijk om de media en de berichtgeving via de gemeentelijke website en sociale media goed te volgen. 

 

Het gemeentebestuur goed voorbereid

In het noodplan staan de risico’s en knelpunten omschreven en welke initiatieven genomen moeten worden om deze aan te pakken. Het gemeentebestuur neemt voornamelijk maatregelen om de veiligheid van al onze inwoners te garanderen. Daarnaast krijgen openbare voorzieningen zoals woonzorgcentra extra aandacht. 
 

Hoe bereid ik me voor?

Volg de berichtgeving hieromtrent goed op, zodat u tijdig geïnformeerd bent over een uitval. Zorg er steeds voor dat uw gsm is opgeladen. Voorzie enkele zaklampen of wat kaarsen voor licht en enkele dekentjes voor warmte. Zorg voor voeding die u kant-en-klaar kan eten, koken of opwarmen gaat immers niet lukken.

Bent u hulpbehoevend of bevindt u zich in een situatie waarbij een uitval bijkomende problemen met zich meebrengt? Neem contact met Kurt Claesen - T 089 76 97 81 - kurt.claesen@maasmechelen.be.

 

Help een stroomtekort voorkomen!

Zoals eerder aangehaald is een stroomonderbreking écht het laatste redmiddel bij een stroomtekort. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, komt het waarschijnlijk zelfs niet zo ver. Ook u kan thuis of op het werk met kleine inspanningen uiteindelijk mee een groot resultaat behalen.

Enkele tips:

  • Doof de lichten in de ruimtes waar niemand aanwezig is.
  • Gebruik spaarlampen of andere energiezuinige verlichting.
  • Zet de temperatuur van de verwarming een graadje lager.
  • Sluit ’s avonds gordijnen en rolluiken.
  • Gebruik uw vaatwasser, uw wasmachine en droogkast zoveel mogelijk tussen 22.00 en 06.00 uur.
  • Was op lage temperatuur.
  • Schakel elektrische apparaten volledig uit (in stand-by is er ook nog een energieverbruik)
  • Trek opladers van gsm’s, tablets of laptops uit zodra het apparaat is opgeladen.

Blijf op de hoogte!

Uiteraard zal u regelmatig via de media informatie hieromtrent vernemen. Specifiek voor de Maasmechelaren zal het bestuur, naast het gemeentelijke informatieblad via de website en de sociale media informatie beschikbaar stellen.