Uitbatingsvergunning

Als u een vestigingsvergunning heeft verkregen om een nachtwinkel te openen, moet u nog een uitbatingsvergunning aanvragen.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
  • Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

Een uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel kan enkel worden ingediend als u al over een vestigingsvergunning beschikt.

Procedure

De dienst economie legt uw aanvraag voor aan de verschillende betrokken diensten voor advies. De burgemeester neemt op basis van dit advies een beslissing aangaande uw aanvraag.

De beslissing van de burgemeester wordt u digitaal meegedeeld.

Bedrag

Gratis

Meer info

Ronny Gijsen, diensthoofd socio-economische ontwikkeling