Volksraadpleging

De gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen of organiseert een volksraadpleging als de inwoners een verzoek hebben ingediend dat voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Het verzoek tot volksraadpleging moet aan heel wat voorwaarden voldoen:

  • bepaalde onderwerpen (zoals persoonlijke aangelegenheden, gemeentebelastingen, …) kunnen geen voorwerp uitmaken van zo'n raadpleging,
  • er moet rekening gehouden worden met termijnen,
  • de nodige handtekeningen moeten verzameld worden,
  • ...

De volksraadpleging op initiatief van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners zoals Maasmechelen.

Procedure

Verstuur het verzoek aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Het college kijkt na of het verzoek voldoet aan alle vereisten en formuleert een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad beslist vervolgens of het verzoek toelaatbaar is.

Regelgeving

Alle voorwaarden leest u in het decreet lokaal bestuur, vanaf artikel 305.

Hoe verloopt de volksraadpleging?

De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim. De volksraadpleging kan alleen op een zondag plaatsvinden.

Wat gebeurt er na de volksraadpleging?

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de uitslag van de volksraadpleging aan de bevolking wordt bekendgemaakt.