Welke diensten verwittigen bij verhuis

Er moeten heel wat diensten worden verwittigd als u verhuist. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje. 

Te verwittigen instanties

 • Artsen: huisarts, tandarts,...
 • Gemeentehuis, dienst Burgerzaken, T 089 76 96 10
 • Politiekantoor, T 089 47 47 47 (Als uw huis uitgerust is met een alarmsysteem en/of als u in bezit bent van een vuurwapen) 
 • De Post 
 • Energieleverancier (elektriciteit, aardgas) 
 • De Watergroep
 • Telefoonmaatschappij 
 • Bank of postcheque 
 • Diensten die renten betalen 
 • Buitenlandse pensioendiensten 
 • Ziekenfonds
 • Vakbond 
 • Kinderbijslagfonds 
 • Diensten die uw uitkeringen uitbetalen 
 • Leningmaatschappijen 
 • Verzekeringsmaatschappijen 
 • School 
 • Dienst gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst 
 • Werkgever 
 • Verenigingen waarvan u lid bent 
 • Abonnementen tijdschriften en dagbladen

Zelf niet verwittigen 

Er zijn enkele diensten die door het gemeentebestuur automatisch op de hoogte gebracht worden: 

 • belastingen
 • pensioendienst als u een Belgische pensioen geniet.

Een spaarzame tip 

Op de postkantoren kan u speciale kaarten kopen om uw adresverandering te melden. Een briefje is heel wat duurder. 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten