Kamerwonen

De gemeente Maasmechelen maakt werk van goed wonen voor al haar inwoners. Dit betekent dat alle woningen moeten voldoen aan een aantal basisvereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort. Dit geldt ook voor kleinere woonvormen zoals kamers. Daarom werd een gemeentelijk kamerreglement opgesteld, om te zorgen dat ook huurders van deze kamers kwaliteitsvol kunnen wonen.

Voor wie?

Het kamerreglement is van toepassing op alle kamers en kamerwoningen op grondgebied van de gemeente Maasmechelen. Een kamer is een niet-zelfstandige woning. Dit houdt in dat minstens één van de 3 basisfuncties ontbreekt in de kamer: een bad of douche, een toilet of een keuken. Een kamerwoning omvat alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. 

Voorwaarden

Elke eigenaar/verhuurder heeft een uitbatingsvergunning nodig om kamers te verhuren. De uitbater moet zorgen dat het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. Als hieraan is voldaan, wordt een uitbatingsvergunning verleend en mogen de kamers verhuurd worden.

 

Meer info

VERHUURDER/EIGENAAR

HUURDER

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Download de nieuwe Maasmechelen APP en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten