Reglement nachtwinkels

De gemeenteraad van Maasmechelen heeft op 04.12.2012 de politieverordening betreffende de nachtwinkels goedgekeurd. Deze verordening bepaalt dat nieuwe nachtwinkels moeten beschikken over een vestigingsvergunning, af te leveren door het schepencollege.

Een vestigingsvergunning wordt enkel afgeleverd als de nachtwinkel wordt gepland in een van volgende zones:

  • Rijksweg, tussen huisnummers 158 en 233, alsook tussen huisnummers 360 en 440
  • Pauwengraaf, tussen huisnummers 1 en 85
  • Oude Baan, tussen huisnummers 1 en 50
  • Kruindersweg, tussen huisnummers 1 en 94
  • Heirstraat, tussen huisnummers 400 en 480
  • J. Smeetslaan, tussen huisnummers 1 en 177
  • Dr. Haubenlaan, tussen huisnummers 1 en 100

Bovendien mag er geen andere nachtwinkel gelegen zijn in een straal van maximaal 500 m.

Wanneer u een vestigingsvergunning heeft gekregen, moet u een uitbatingsvergunning aanvragen aan de burgemeester. De burgemeester zal al dan niet een uitbatingsvergunning afleveren na de uitvoering van een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, moraliteitsonderzoek en een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

U kan de nachtwinkel openen wanneer u zowel een vestigingsvergunning als een uitbatingsvergunning heeft verkregen.

Voor nachtwinkels gelden volgende verplichte sluitingstijden:

  • vóór 18.00 uur en na 02.00 uur van maandag tot en met donderdag (nacht van donderdag op vrijdag inbegrepen),
  • vóór 18.00 uur en na 03.00 uur op vrijdag tot en met zondag (nacht van zondag op maandag inbegrepen).

Meer info

Ronny Gijsen, diensthoofd socio-economische ontwikkeling